TUI fly Airlines - Fly with a Smile
 
   
TUI fly (voorheen TUIfly) is de alliantie van de acht luchtvaartmaatschappijen van TUI AG en vormt met meer dan honderd toestellen de grootste vakantievloot van Europa en het is de nummer vijf in de ranglijst van grootste Europese luchtvaartmaatschappijen. Het is een onderdeel van de TUI Groep, de grootste toerismegroep van Europa. Ze voeren vaste lijndiensten en chartervluchten uit naar meer dan 150 bestemmingen vanaf 60 luchthavens in negen Europese landen. TUI Airlines groepeert ArkeFly (Nederland), Corsair International (Frankrijk), TUIfly (Duitsland), Jetairfly (België), Thomsonfly (Verenigd Koninkrijk) en TUIfly Nordic (Zweden). Sinds maart 2006 is ook de Marokkaanse Low-fare luchtvaartmaatschappij Jet4you aangesloten bij TUIfly, de eerste buiten Europa. TUI AG is de hoofdaandeelhouder van deze maatschappij.
Bron: Wikipedia  Per 1-1-2014 zijn TUI Nederland en TUI België samengevoegd en heten nu TUI Benelux.
Menu vluchtschema's: 
TUI fly Nederland TUI fly Belgie  
 
  TUI fly (formerly Jetairfly) is the alliance of the eight airlines of TUI AG and comprises more than one hundred aircraft, the largest holiday fleet in Europe and it is the number five in the ranking of the largest European airlines. It is part of the TUI Group, the largest tourism group in Europe. They perform regular scheduled and charter flights to more than 150 destinations from 60 airports in nine European countries. TUI Airlines groups ArkeFly (Netherlands), Corsair International (France), TUIfly (Germany) Jetairfly (Belgium), Thomsonfly (United Kingdom) and TUIfly Nordic (Sweden). Since March 2006 is also the Moroccan Low-fare airline Jet4you affiliated with TUIfly, the first outside Europe. TUI AG is the majority shareholder of this company. Source: Wikipedia As of 1-1-2014 are TUI Netherlands and TUI Belgium merged and are now called TUI Benelux.
Menu Flight Schedules:
TUI fly Netherlands TUI fly Belgium  
 
  TUI fly (ehemals TUIfly) ist der Zusammenschluss von acht Fluggesellschaften der TUI AG und umfasst mehr als hundert Flugzeuge, die größte Urlaubsflotte in Europa und es ist die Nummer fünf in der Rangliste der größten europäischen Fluggesellschaften. Es ist Teil der TUI-Gruppe, der größte Touristikkonzern in Europa. Sie führen regelmäßige Linienflüge und Charterflüge zu mehr als 150 Destinationen von 60 Flughäfen in neun europäischen Ländern. TUI Airlines Gruppen ArkeFly (Niederlande), Corsair International (Frankreich), TUIfly (Deutschland) Jetairfly (Belgien), Thomsonfly (Großbritannien) und TUIfly Nordic (Schweden). Seit März 2006 ist auch die marokkanische Low-Fare-Airline Jet4you mit TUIfly, dem ersten außerhalb Europas angegliedert. Die TUI AG ist der Mehrheitsaktionär des Unternehmens. Quelle: Wikipedia
Ab 2014.01.01 sind TUI Niederlande und TUI Belgien zusammengeführt und werden nun als TUI Benelux.
Menu Flugauskunft:
TUI fly Niederlande TUI fly Belgien